ಮನರಂಜನೆ

ವಿಶ್ವ ವಿನೂತನ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ…Vishwa Vinuthana Vidya Chethana Song Lyrics | Chennaveera Kanavi

ವಿಶ್ವ ವಿನೂತನ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ…   ವಿಶ್ವ ವಿನೂತನ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸರ್ವ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಜಯ ಭಾರತೀ ವಿಶ್ವ ವಿನೂತನ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸರ್ವ ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಜಯ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಡ ಸರಸ್ವತಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಸೂರ ಶಿಲ್ಪಾ ಕಲಾಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗೆ ಕಾವೇರಿ ಪವಿತ್ರಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನೋಹರಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೂತನ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸರ್ವ ಹೃದ್ರಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಯ ಭಾರತಿ ಗಂಗಾ ಕದಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಬಲ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಬಲ್ಲಾಳ ಗಂಗಾ ಕದಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ […]