ಆಟ - ಪಾಠ

ವಿಶ್ವ ಅಗ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕವು124 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ- ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,494 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 124 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ನಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ PLOS ಬಯಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 93 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐಐಎಸ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಜೆಎನ್‌ಸಿಎಎಸ್ಆರ್) ನಲ್ಲಿ ಏಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಸಿಬಿಎಸ್) ಐದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು .

ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಕಥೆ – 2

ಮಹಾ ಭಾರತ – ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೊ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ – ಬಾಗ 1

ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು 22 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 176 ಉಪ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ಷೇತ್ರ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ಉದ್ದದ ಡೇಟಾವನ್ನು 2019 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

Home

ಕಂಸಾಳೆ

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ – ಮದರಾಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ – ಕರ್ನಾಟಕ / ಬದಲಾದ ಹೆಸರು / ಬದಲಾಗ ಜನ

 

2 Replies to “ವಿಶ್ವ ಅಗ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕವು124 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ- ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *