ಜನಪದ

ಅಂಗಾಧಿಪತಿ ಕರ್ಣರಿಗೂ ಒಂದಾಣಿಕೆ / ಮಹಾಜನಪದಗಳು – ಮಹಾಭಾರತ – ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ – ಬಾಗ 3

ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರೋಡನೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗುವ ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರಣ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಶೌರ್ಯ-ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದನು.

ಆದರೆ ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೊ ಕರ್ಣರ ಉಲ್ಲೇಕ ಜನಪದದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ ! ಎಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ.

ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ !

ಅಂಗ – ಹದಿನಾರು ಮಹಾಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಅಂಗಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಮಹಾಜನಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ನೆರೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಗಧದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಭಾಗಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ನದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಗರ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮಹಾ ಭಾರತ – ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೊ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ – ಬಾಗ 1

ಅಂಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಈ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಂಪಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಇದು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು.

ಅಂಗಗಳನ್ನು ‘ಮಿಶ್ರ ಮೂಲದ’ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಗಮನಿಸಿವೆ

ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂಗಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರಿಲ್ಲದ ಸುತಪನ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು.

ಆದುದರಿಂದ, ತನಗೆ ಪುತ್ರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ದಿರ್ಗತಮಾ ಎಂಬ ಋಷಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಋಷಿ  ರಾಜಕುಮಾರನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಣಿ ಸುಡೆಸ್ನಾಗೆ  ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಅಂಗ, ವಂಗ, ಕಳಿಂಗ, ಸುಮ್ಹಾ ಮತ್ತು ಪುಂಡ್ರಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಹಾ ಜನಪದಗಳು — ಮಹಾ ಭಾರತ – ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೊ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ – ಬಾಗ 2

ರಾಮಾಯಣವು ಅಂಗದ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಾಮದೇವನನ್ನು ಶಿವನಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು (ಅಂಗಗಳು) ಚದುರಿದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣಗಳು ಅಂಗದ ಹಲವಾರು ಆರಂಭಿಕ ರಾಜರನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಹಗೋವಿಂದ ಸುತಂತವು ಅಂಗದ ರಾಜ ಧತಾರತ್ತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಧಾಧಿವಾಹನವನ್ನು ಅಂಗಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿವಂಶಗಳು ಅವನನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಾಮಸೂಚಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಗನ ಮಗ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

ವತ್ಸ ಮತ್ತು ಅಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಜನರಾಗಿದ್ದ ಮಗಧರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಅಂಗಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗಧರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಧುರಾ ಪಂಡಿತ ಜಟಕವು ರಾಜಗೃಹವನ್ನು (ಮಗಧನ್ ರಾಜಧಾನಿ) ಅಂಗ ನಗರವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವು ವಿಷ್ಣುಪದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಂಗ ರಾಜನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಸಭಾಪರವನು ಅಂಗ ಮತ್ತು ವಂಗವನ್ನು ಒಂದೇ ದೇಶವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗ-ನಗರ ವಿಟಂಕಪುರ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಥಾ-ಸರಿತ್-ಸಾಗರ ದೃಡಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಗದ ಗಡಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರಬಹುದು. ಅಂಗವನ್ನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕಿ ನದಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಕೌರವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಕರ್ಣ ಇದರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆತನ ಶೌರ್ಯ-ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದನು.

[email-subscribers-form id=”1″]

ನಮನ

Home

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *