ನೆರೆ-ಹೊರೆ

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರ0ತೆ

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ, ಬರಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಒಬಾಮ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ 44 ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್‌ನಿಂದ 2005 ರಿಂದ 2008 ರವರೆಗೆ ಯು.ಎಸ್. ಸೆನೆಟರ್ ಮತ್ತು 1997 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸೆನೆಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2010 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಗೆ […]

ಕನ್ನಡ ಫೊಕ್ಸ್ ನೆರೆ-ಹೊರೆ

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ – ಮದರಾಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ – ಕರ್ನಾಟಕ / ಬದಲಾದ ಹೆಸರು / ಬದಲಾಗ ಜನ

ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಧುರ್ಬಿ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಒರತೂ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ. ಹಂಚುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಏಕೀಕರಣ ಆಗ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.! ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಲೆಗೂಂಪು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೋಂದೆಡೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರ ಒಂದಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವೇ “ಕರ್ಣಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ“ದ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ರಾ.ಹ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೂಸು. ಅವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ., ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ […]